การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน

ร่างแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย จำเป็นต้องมีกลไกที่เข้มงวดในการกำกับดูแลการดำเนินงานของนักลงทุนชาวไทยในต่างประเทศและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน สิ่งนี้ได้รับการเน้นโดยมูลนิธิศูนย์ทรัพยากรชุมชน ในการอภิปรายโดยองค์กรประชาสังคม (CSO) ที่ฟอรั่มธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในกรุงเจนีวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กล่าวว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนควรจะรวมอยู่ใน NAP ดังนั้นขอบเขตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC) สามารถขยายเกินขอบเขตของประเทศและสามารถตรวจสอบธุรกิจไทยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่ดีและป้องกันการละเมิดสิทธิ รศ. รัตนมณีโพธิ์ข่าผู้ประสานงานซีอาร์ซีกล่าวว่าเนื่องจากผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและชุมชนท้องถิ่นกำลังถูกข่มขู่โดยทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ดำเนินโครงการที่เป็นอันตรายดังนั้นระบบกฎหมายที่มีความเข้มงวดและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ “เราพบว่าโครงการที่มีปัญหาทุกโครงการมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่ดีซึ่งไม่เคารพสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริงหรือแม้กระทั่งคำนึงถึงมุมมองของผู้คน” นายรัตนมณีกล่าว